Ayo Rutin Baca Al-Quran

Secara bahasa, Kalamullah adalah perkataan Allah. Sedangkan secara istilah, Kalamullah adalah perkataan Allah yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan pedoman bagi kehidupan manusia.
Di rumah yatim Dalimunthe mempunyai kegiatan rutin tadarus Al-Qur’an yang dilaksanakan pada hari kamis malam jum’at.

  • Hikmah membaca Al-Qur’an : mendapat kebaikan yang berlipat ganda, memberikan syafaat di hari kiamat kelak dan merupakan amalan yang terbaik.

Ibnu Mas’ud RA bahwa Rasulullah SAW bersabda:

من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول الم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف

“Barangsiapa yang membaca satu huruf dari Alquran maka baginya satu pahala, dan satu pahala itu dilipatgandakan menjadi sepuluh pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf.” (HR At-Tirmidzi). 

Leave a Comment